ಹೊಸ ನೋಟ, ಹೊಸ ಖದರ್

ಕನ್ನಡCircle ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್Teamಗಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್Circle ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ Countdown ಈಗ ಶುರು...